REALIZACE POHLEDÁVEK

 • postoupení pohledávek
 • odkup pohledávek
 • správa pohledávek
 • zápočty pohledávek

Spolupráce:

 1. PROFIDEBT
  - plná moc

 2. PROFIREAL
  - plná moc

 3. Správci konkurzní podstaty

 4. Ostatní smluvní partneři